Výbor SRP

Výbor je statutárním orgánem spolku. Členové výboru jsou voleni členským shromážděním na období dvou let, přičemž je možné jednotlivé členy volit opakovaně. Členové výboru se aktivně podílí na chodu spolku.
E-mail: vybor@srp-mzv.cz
Mgr. Dagmar Šuláková
Mgr. Dagmar Šulákovápředsedkyně výboruds@srp-mzv.cz
Na MZV ČR působím jako externí referent pro rodinné příslušníky od podzimu 2019. S manželem, který je zaměstnán na MZV ČR od roku 1995, jsme pracovně pobývali na ZÚ v Bonnu, Bernu a na GK v Drážďanech. Na úřadech v Bonnu a Bernu jsem pracovala na konzulárním a hospodářském oddělení jako administrativní referent. V Drážďanech jsem dva roky vyučovala český jazyk jako dobrovolník v České škole bez hranic. Členkou SRP jsem od roku 2015 a v roce 2019 jsem byla zvolena jeho předsedkyní. Jako máma dvou, dnes již dospělých, dětí jsem problematikou rodinných příslušníků také žila, a proto bych ráda svými zkušenostmi a činností v SRP dále rodinné příslušníky podpořila.
Andrea Jančárková
Andrea Jančárkovámístopředsedkyně výboruaj@srp-mzv.cz
V současné době doprovázím manžela na ZÚ Madrid, dříve v Brazílii, v Dánsku, ve Švédsku a v Jihoafrické republice. Problematice rodinných příslušníků se věnuji od roku 2004. Dříve jsem sama působila na MZV a byla vyslána na SM Paříž. Snažím se skloubit diplomatickou kariéru manžela s rodinou a vlastním profesním uplatněním. Máme dvě děti.
Ing. Petra Horáková Krištofová
Ing. Petra Horáková Krištofovámístopředsedkyně výboruphk@srp-mzv.cz
Na MZV ČR pracuje můj manžel Daniel od roku 2003. Máme za sebou vyslání do Japonska, Bulharska, Rakouska, nyní jsme ve Finsku. Členkou SRP jsem od roku 2009, do výboru SRP jsem byla poprvé zvolena v roce 2019. Máme dvě dcery (15 a 11 let), mladší dcera je tělesně postižená (dětská mozková obrna). V SRP se zajímám o agendu školství a zdravotnictví, jsem spoluautorkou výjezdové příručky pro rodiny s dětmi se speciálními potřebami (vydáno v EUFASA 2022). Vystudovala jsem diplomacii a mezinárodní obchod na VŠE Praha, podnikám v oboru zdravotnictví a jsem zde aktivní i dobročinně. V roce 2013 jsem založila Nadační fond APOLENA, který zajišťuje špičkovou operační léčbu (zejména) onkologicky nemocným ženám. Jsem autorkou nejrozšířenější mobilní aplikace pro těhotné MAMApp, kterou mohou bezplatně využívat ženy z MZV. Aktivně se také zabývám finanční gramotností, jsem spoluautorkou osvětového projektu FÉR hypotéka. Pro kolegy z MZV jsem vytvořila úspěšný produkt „Hypotéka DIPLOMAT“, na který návazala „Hypotéka Zamini“. Jsem vojákyní aktivní zálohy AČR v hodnosti praporčice, jsem zařazena u Skupiny kybernetických sil a informačních operací.
Hana Havlíková
Hana Havlíkováčlenka výboruhh@srp-mzv.cz
V současnosti jsem v důchodu, v minulosti manželka velvyslance ČR v Belgii (2002-2006), Mexiku (2008-2013) a Brazílii (2013 - 2018). V r. 2004 jsem se podílela na založení Sdružení rodinných příslušníků. Jako reprezentant SRP jsem se zúčastnila konferencí EUFASA ve Vídni a Berlíně a v r. 2009 jsem se spolupodílela na organizaci první konference EUFASA v Praze v rámci prvního předsednictví ČR Evropské unii. Žiji v Praze a těším se z vnoučat, ale radosti a starosti života rodinných příslušníků zaměstnanců MZV se mě dotýkají i nadále.
© 2022 Sdružení rodinných příslušníků MZV ČR z.s. | Vytvořila PHK