Aktuality

Ve dnech 13. a 14. května se v Bruselu uskuteční 40. výroční konference EUFASA. Ta je, tak jako každý rok, místem prezentace výsledků pracovních skupin, které v průběhu předchozích měsíců intenzivně pracovaly na svých projektech.

Celý text je dostupný po přihlášení

Jako každý rok je před letními prázdninami plánováno předvýjezdové školení pro partnery zaměstnanců MZV, kteří se stěhují do zahraničí. Školení organizují Sdružení rodinných příslušníků a OKST ministerstva.

Celý text je dostupný po přihlášení

Ve dnech 20. - 24. února se bude na MZV konat letošní první Knižní bazar. Akce bude probíhat na tradičním místě a v tradičním formátu.

Celý text je dostupný po přihlášení

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) uzavřelo novou smlouvu se Sdružením rodinných příslušníků zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí ČR (SRP).

Celý text je dostupný po přihlášení

Ve středu 11. ledna se předsedkyně SRP Dagmar Šuláková a místopředsedkyně SRP Petra Horáková Krištofová zúčastnily zasedání VOO.

Celý text je dostupný po přihlášení

SRP v posledním srpnovém týdnu obdrželo oznámení státního tajemníka o záměru zrušit smlouvu o spolupráci. Zároveň bylo SRP informováno o zrušení místa referenta SRP, a to k 1. listopadu 2022.

Celý text je dostupný po přihlášení

Ve dnech 17.–20. října 2022 se v Černínském paláci konal podzimní dobročinný knižní bazar.

Celý text je dostupný po přihlášení

Konference EUFASA 2022

5. květen 2022

Během prvního květnového týdne se v Paříži konala už 38. konference EUFASA pořádaná francouzskou rodinnou asociací. Po dvou „covidových“ letech, kdy se setkání členů EUFASA přesunulo do virtuálního prostoru, se konference opět konala za fyzické přítomnosti účastníků.

Celý text je dostupný po přihlášení

SRP se už několik let angažuje na poli spolupráce s ostatními evropskými rodinnými asociacemi, a to díky členství v EUFASA (European Union Foreign Affairs Spouses, Partners and Families Association).

Celý text je dostupný po přihlášení

Jako každý rok je před letními prázdninami plánováno předvýjezdové školení pro partnery zaměstnanců MZV vyslaných k práci na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Školení organizují Sdružení rodinných příslušníků a OKST ministerstva.

Celý text je dostupný po přihlášení

SRP dostalo nabídku od italské rodinné asociace k účasti na univerzitních webinářích věnovaných udržitelnému rozvoji ve spojitosti s Agendou 2030 Organizace spojených národů.

Celý text je dostupný po přihlášení

Ve dnech 4. - 8. října se v Černínském paláci konal podzimní dobročinný knižní bazar. Pod taktovkou SRP a s laskavou podporou OKST jsme se mohli v těchto dnech potkávat v přízemí u paternosteru a vyměňovat si knihy.

Celý text je dostupný po přihlášení

Členské shromáždění se konalo dne 22. června 2021 v podvečerních hodinách prostřednictvím on-line konference. Poprvé v historii SRP jsme se díky technologiím mohli propojit se členy SRP z celého světa.

Celý text je dostupný po přihlášení

Očkování proti covid-19 je zásadním předpokladem pro úspěšný boj lidstva s pandemií nového koronaviru. Z pohledu jednotlivce je očkování nadějí, že se jeho život přiblíží normálu.

Celý text je dostupný po přihlášení

Iva Petříčková, naše členka a manželka bývalého ministra zahraničí, natočila pro nás všechny milé video na rozloučenou.

Celý text je dostupný po přihlášení

Knižní bazar

20. duben 2021

I přes nepříznivou koronavirovou situaci se podařilo SRP ve spolupráci s oddělením státního tajemníka MZV uspořádat dobročinný knižní bazar, který se uskutečnil ve druhé polovině února 2021 v přízemních prostorách Janákovy přístavby na MZV.

Celý text je dostupný po přihlášení

EUFASA neboli European Union Foreign Affairs Spouses Associations je nyní úředně registrovanou neziskovou organizací podle belgického práva. Celý proces byl ukončen a po zveřejnění oznámení v belgickém státním věstníku (Moniteur Belge) dne 3. prosince 2020 je organizace oficiálně vedena jako EUFASA AISBL. První zasedání valného shromáždění EUFASA AISBL se bude konat během výroční konference EUFASA, která se uskuteční online ve dnech 17. - 18. května 2021.

MZV z důvodu zajištění péče o zdraví a prevenci onemocnění zaměstnanců vyslaných k výkonu služby nebo práce v zahraničí a členů jejich rodin, kteří je následují do místa vyslání, jim proplatí očkování proti covid-19, a to v případě vakcín registrovaných Evropskou komisí, bude-li jejich aplikace v zemi vyslání zpoplatněna. S žádostí o proplacení se mohou vyslaní zaměstnanci MZV obracet na OSPV.

Po dvouleté pauze se SRP opět zúčastnilo Vánočního charitativního festivalu, který každoročně organizuje asociace partnerů diplomatického sboru v Praze (DSA, Diplomatic Spouses Association), se kterou náš spolek vždy aktivně spolupracoval.

Celý text je dostupný po přihlášení

SRP ve spolupráci s oddělením kanceláře státního tajemníka MZV uspořádalo pod patronací paní Ivy Petříčkové malý vánoční jarmark, který proběhl 19. 12. 2019 v předsálí Velkého sálu Černínského paláce. Byl spojen s předvánoční číší vína ministra Tomáše Petříčka pro zaměstnance ministerstva, tentokrát i pro jejich rodinné příslušníky.

Celý text je dostupný po přihlášení

© 2022 Sdružení rodinných příslušníků MZV ČR z.s. | Vytvořila PHK